Kategorie
Bestsellery
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.tatamotor.com.pl
ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ZA POŚREDNICTWEM www.tatamotor.com.pl

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.tatamotor.com.pl prowadzony jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: G-M Sp. z o.o. (NIP: 588-00-06-083, REGON: 190034201). Działalność prowadzona jest pod  adresem: ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda.


Dane kontaktowe Sklepu:

sklep internetowy Tatamotor.com.pl, ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda,

tel: +48 58 677 90 00 (opłata jak za zwykłe połącznie zgodnie z usługą, z której korzysta Klient).

e-mail: sklep@tatamotor.com.pl

 

I. Podstawowe definicje


1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
2. Konto - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta.
3. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Produkt - przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu towar mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
6. Regulamin - niniejszy regulamin.
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Sklep – Sklep internetowy www.tatamotor.com.pl
9. Sprzedawca- G-M Sp. z o.o. (NIP: 588-00-06-083, REGON: 190034201) prowadząca działalność pod  adresem: ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda, będąca właścicielami Sklepu.
10. Usługodawca - G-M Sp. z o.o. (NIP: 588-00-06-083, REGON: 190034201) prowadząca działalność pod  adresem: ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda, świadcząca usługi drogą elektroniczną wskazane w Regulaminie.
11. Usługi świadczone drogą elektroniczną – zautomatyzowane usługi świadczone na odległość ( bez jednoczesnej obecności stron), za pomocą siedzi telekomunikacyjnej, w których użytkownik sam decyduje czy chce skorzystać z usługi (na indywidualne żądanie):

 1. Konto,
 2. Formularz zamówienia,
 3. Newsletter,
 4. Opinie o produkcie,
 5. Formularze zadaj pytanie oraz zgłoś sugestię

12. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca www.tatamotor.com.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności oferowanych w Sklepie internetowym.


II. Postanowienia ogólne:


1. Przedmiotowy regulamin określa:

 1. rodzaje, zakres warunki usług świadczonych drogą elektroniczną (Konta, Formularza, Zamówienia, Newslettera, opinii o produkcie, Formularza zadaj pytanie oraz zgłoś sugestię)
 2. warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 3. uprawnienia Klienta związane z odstąpieniem od umowy;
 4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Każdy Klient zawierający umowę o świadczenie usług drogę elektroniczną oraz dokonujący zakupu produktów oferowanych przez www.tatamotor.com.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem, który stanowi integralną część zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży.
3. Aby korzystać ze sklepu internetowego (w tym, aby przeglądać oferowane produkty, złożyć zamówienie, zawrzeć umowę o świadczenie usług elektronicznych w tym założyć Konto, zapisać się na newsletter), Klient musi mieć ukończone 16 lat.


III. Zasady rejestracji (zakładania konta) i korzystania ze sklepu Internetowego www.tatamotor.com.pl


1. Aby korzystać ze sklepu internetowego (w tym, aby przeglądać oferowane produkty, złożyć zamówienie, założyć Konto klienta), Klient musi posiadać:

 1. urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne) wyposażone w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) w aktualnej wersji,
 2. dostęp do poczty elektronicznej (email).

2. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym www.tatamotor.com.pl (założenie Konta) Klient musi wypełnić dostępny na stronie internetowej w zakładce „Załóż konto” formularz rejestracyjny, podając niezbędne do założenia konta dane: adres email i hasło oraz zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje mail aktywacyjny. Po kliknięciu w znajdujący się w tym mailu link potwierdzający rejestrację Konta proces rejestracji zostaje zakończony. Rejestracja oznacza zawarcie przez Klienta ze Sklepem umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie odbywa się przy danych podanych podczas rejestracji: adres email i hasło. Dane te mogą zostać zmienione przez Klienta.
5. Fakultatywnie w czasie rejestracji, lub w późniejszym czasie po zalogowaniu się na Konto, Klient może podać swoje imię i nazwisko, adres, telefon oraz dane teleadresowe niezbędne do wystawienia FV. W każdym czasie jest możliwa zmiana przez Klienta podanych danych jak również ich uzupełnienie. Podanie wskazanych danych przyspieszy proces składania zamówienia.
6. Klient może również zarejestrować Konto za pośrednictwem swojego konta użytkownika na portalach społecznościowych Facebook lub Google+. Założenie Konta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową wybranego portalu społecznościowego, gdzie Klient po zalogowaniu się na stronie portalu społecznościowego, zostanie przekierowany do Sklepu, w którym zakładane jest Konto z odnośnikiem do konta użytkownika w portalu społecznościowym. Nazwa użytkownika do portalu społecznościowego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sklep. Portale społecznościowe po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy imię, nazwisko oraz adres e-mail.
7. Rejestracja i korzystanie z funkcjonalności Konta w Sklepie są nieodpłatne.
8. Klient ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny rezygnacji z Konta, co może nastąpić poprzez:
a. usunięcie Konta w panelu administracyjnym
b. wysłanie żądania usunięcia konta na adres poczty elektronicznej na adres: sklep@tatamotor.com.pl
c. wysłanie pisemnego żądania usunięcia konta na adres Sklep internetowy G-M Sp. z o.o., ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda.
9. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i jest jednoznaczne z rozwiązaniem przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem było prowadzenie Konta.

 

IV. Zasady składania zamówień:


1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu poprzez Sklep internetowy możliwe jest:

 1. poprzez formularz zamówienia – po założeniu Konta,
 2. poprzez formularz zamówienia bez zakładania Konta,
 3. pocztą elektroniczną,
 4. telefonicznie.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na Konto Klienta (opcjonalnie), wówczas formularz zamówienia będzie automatycznie uzupełniony o dane teleadresowe podane w ramach Konta,
 2. wybrać produkt (produkty) znajdujące się w ofercie Sklepu wybierając opcję „do koszyka” ze wskazaniem ilości każdego z produktów,
 3. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostawy),
 4. wybrać sposób płatności,
 5. jeżeli Klient składa zamówienie bez wcześniejszego zalogowania się na Konto lub nie zostały wskazane w ramach Konta wszystkie dane niezbędne do złożenia zamówienia należy wpisać w Formularzu zamówienia dane odbiorcy oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktów, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT),
 6. zapoznać się i zaakceptować postanowienia przedmiotowego Regulaminu,
 7. dokonać płatności (w przypadku wyboru przedpłaty, PayU lub zapłaty kartą kredytową).

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość mailową, która stanowi potwierdzenie zarejestrowanie zamówienia. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sklep dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta , co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.
5. Korzystanie z formularza zamówienia, ma jednorazowy charakter, jest nieodpłatne i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.
6. Składanie zamówienia pocztą elektroniczną następuje poprzez wysłanie wiadomości email na adres sklep@tatamotor.com.pl. Klient składając zamówienie podaje Sprzedawcy nazwę produktu spośród produktów znajdujących się ofercie Sklepu oraz ich ilość. W odpowiedzi Klient otrzymuje zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie wskazane są dane Sprzedawcy, cenę wybranych produktów, możliwe formy płatności, sposób dostawy wraz z jego kosztem oraz Regulaminem. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość drogą elektroniczną do Sklepu wskazując wybraną formę płatności, sposób Dostawy oraz akceptując Regulamin, co stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sklep dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone e-mailem przesłanym po skompletowaniu zamówienia.
7. Składanie zamówienia telefonicznie może nastąpić poprzez kontakt pod numerem: 58 677 90 00. Klient składając zamówienie podaje Sprzedawcy nazwy produktów spośród produktów znajdujących się ofercie Sklepu oraz ich ilość. Po skompletowaniu zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia. W odpowiedzi Klient otrzymuje zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, z danymi Sprzedawcy, ceną wybranych produktów, możliwymi formami płatności, sposobem dostawy oraz z jego kosztem. Do wiadomości email załączony jest Regulamin. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość drogą elektroniczną do Sklepu wskazując wybraną formę płatności, sposób Dostawy oraz akceptując Regulamin, co stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sklep dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym po skompletowaniu zamówienia.
8. Składanie zamówienia osobiście następuje w siedzibie Sprzedawcy.


V. Sposoby dostawy oraz formy płatności


1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski.
2. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem:

a. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b. Odbiór osobisty w siedzibie sklepu – darmowy.

3. Dla niektórych produktów dostępna jest promocyjna przesyłka polecona. Dotyczy ona produktów o niewielkich gabarytach. Możliwość skorzystania z promocyjnej dostawy wyświetla się podczas składania zamówienia.
4. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

 1. przedpłata przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
 2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki,
 3. gotówką lub kartą płatniczą, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.

5. Koszty dostawy przy poszczególnych formach płatności i dostawy znajdują się pod adresem: https://www.tatamotor.com.pl/informacje/21
6. Wysyłka za granicę możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową lub telefonicznie. Koszty wysyłki takiego zamówienia ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.


VI. Odstąpienie od umowy.


1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku następujących umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na utratę własności użytkowych lub ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia są elementy elektroniczne bądź inne elementy "delikatne", które po wyciągnięciu z fabrycznego opakowania (a tym bardziej po zamontowaniu ich w samochodzie), mogą utracić swoje właściwości fizyczne bądź użytkowe.
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3. Kupujący (Konsument), który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisemnie pocztą, wiadomością email). Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór przesyłany jest we wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia oraz znajduje pod adresem https://www.tatamotor.com.pl/dokumenty/formularz_odstapienie_od_umowy_sprzedazy.doc
4. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu produktu (lub produktów) w stanie niewykraczającym poza zakres konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
6. Bezpośredni koszt odesłania produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient odstępujący od umowy. Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
7. Sklep zwróci uiszczoną cenę na zakupione produkty oraz koszty dostarczenia produktu Konsumentowi w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep dla danego produktu..
8. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny jest wyłączone w przypadku umów z Przedsiębiorcami oraz umów zawieranych w siedzibie Sklepu.


VII. Reklamacje – Rękojmia i Gwarancja.


1. Jeżeli zakupiony w Sklepie produkt ma wadę fizyczną (np. jest uszkodzony lub niezgodny z opisem) lub prawną, to Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi.
3. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe).
 2. przyczynę reklamacji,
 3. treść żądania (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).

4. Reklamację z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

 1. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@tatamotor.com.pl
 2. pisemnie na adres Sklep internetowy G-M Sp. z o.o., ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda.

5. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Sklep internetowy G-M Sp. z o.o., ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda. Jeżeli Klient nie będzie dostarczał reklamowanego produktu osobiście, prosimy o wysyłkę możliwe najtańszym dostępnym listem poleconym.
6. Informujemy, że Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem.
7. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, Sklep według wyboru Klienta:

 1. usuwa wadę produktu – chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów,
 2. wymienia produkt na wolny od wad – chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów,
 3. obniża cenę - chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę,
 4. zwróci środki po odstąpieniu od umowy - chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę).

8. Jakiekolwiek postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
9. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
10. Produkty oferowane w sklepie www.tatamotor.com.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Wówczas do produktu dołączona jest karta gwarancyjna, która zawiera szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania oraz ewentualne wyłączenia.
11. Jeżeli otrzymany produkt jest wadliwy, Klienci mogą skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych lub z uprawnień z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi z tytułu rękojmi są niezależne od siebie.


VIII. Newsletter


1. Sklep posiada wbudowany system informowania klientów o nowościach produktowych, jakie znajdują się w ofercie. Subskrybent newslettera ma pewność, iż jako pierwszy dowie się o planowanych promocjach i obniżkach, otrzyma kody rabatowe, a także informacje o nowościach w Sklepie.
2. Zapisanie się na listę subskrybentów Sklepu może nastąpić poprzez:

 1. Wpisanie na stronie internetowej www.tatamotor.com.pl w "newsletter" adresu email, akceptacji informacje o administratorze i polityce prywatności oraz wybranie opcji Zapisz.
 2. Zaznaczenia chęci otrzymywania newslettera podczas dokonywania zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.
 3. Zaznaczenia odpowiedniej opcji na Koncie klienta (dla zarejestrowanych Klientów na adres zgodny z tym, na który chce otrzymywać newsletter)
 4. Wysłanie na adres sklep@tatamotor.com.pl z prośbą o dopisanie,

3. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi newslettera poprzez:

 1. wpisanie na stronie głównej w polu "newsletter" podany wcześniej adres email i klikając opcję Wypisz,
 2. wysłanie wiadomości email na adres sklep@tatamotor.com.pl
 3. korzystając z odpowiedniej opcji w ramach Konta klienta

 

IX. Zamieszczanie opinii oraz formularze zadaj pytanie i zgłoś sugestię.


1. Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących produktów będących w ofercie Sklepu.
2. Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących produktów będących w ofercie Sklepu.
3. Zgłaszanie sugestii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym wysłania Sprzedawcy subiektywnych wypowiedzi na temat funkcjonowania Sklepu.
4. Na stronie internetowej www.tatamotor.com.pl zabronione jest zamieszczanie treści:

 1. naruszających w jakiekolwiek sposób prawa osób trzecich (w tym m.in. dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa),
 2. mających charakter obraźliwy stanowiący groźby kierowane do innych osób,
 3. zawierających wulgaryzmy lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe,
 4. pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy np.

• reklam innego przedsiębiorcy lub produktu,
• treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy,
• treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.


5. Usługa zadaj pytanie polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące produktów oferowanych przez Sklep.
6. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się pod każdym oferowanym produktem. Przesłanie formularza z zapytaniem jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu oraz podanie imienia i nazwiska, nazwy lub pseudonimu oraz adresu poczty elektronicznej.
7. Usługi zamieszczanie opinii oraz zadaj pytanie są nieodpłatne.


X. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną.


1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną (z wyłączeniem reklamacji składanych na podstawie punktu IX Regulaminu), mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sklepu lub za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@tatamotor.com.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe podmiotu (osoby) składającej reklamację, przyczynę reklamacji (przede wszystkim datę i rodzaj nieprawidłowości) oraz oczekiwania Usługobiorcy. W celu usprawnienia obsługi prosimy w wskazanie w tytule wiadomości słowa „Reklamacja”.
3. W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Jeżeli jakakolwiek osoba lub podmiot uznają, iż treść publikowana na Stronie Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, uczucia, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub dobre obyczaje, powinna powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
5. Sprzedawca powiadomiony o możliwości naruszeń, po weryfikacji zgłoszenia, usunie treści będące przyczyną naruszenia.


XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z jego praw, sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są:
a. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
b. w siedzibach oraz na stronach internetowych organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
c. siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
d. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl
2. Jeżeli obowiązek nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, Sklep nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do unijnej platformy internetowej (platforma ODR) służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XII. Dane osobowe oraz pliki cookie.


1. Administratorami danych osobowych jest G-M Sp. z o.o. (NIP: 588-00-06-083, REGON: 190034201). Działalność prowadzona jest pod  adresem: ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda., zwaną dalej - Administratorem, Usługodawcą
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta ani podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
3. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
5. Na stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny sprzedawcy.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz polityki cookie znajdują się w załączniku do Regulaminu (Polityka Prywatności).


XIII. Postanowienia końcowe:


1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
3. Regulamin podlega zmianom jedynie z ważnych przyczyn, do których należą np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, poprawa obsługi Klientów.
4. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.tatamotor.com.pl
5. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte wcześniej, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Załącznik 1
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorami danych osobowych jest G-M Sp. z o.o. (NIP: 588-00-06-083, REGON: 190034201). Działalność prowadzona jest pod  adresem: ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda., zwaną dalej - Administratorem, Usługodawcą.
W związku z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług oraz zbiera informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
Użytkowanie serwisu i podawanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie przez osoby, które nie mają ukończonego 16 roku życia, wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.


I. Cele, podstawy prawne przetwarzania danych oraz dane przetwarzane w ramach poszczególnych celów:

 

Cele Dane osobowe Podstawa prawna
świadczenie usług związanych z rejestracją prowadzeniem i obsługą Konta adres email
(podawany obligatoryjnie)
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy;
  imię i nazwisko,
adres do wysyłki,
nazwa firmy
numer identyfikacji podatkowej
(podawane fakultatywnie)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
realizacja złożonego zamówienia imię i nazwisko,
adres email
adres do wysyłki,
numer telefonu
(podawane obligatoryjnie)
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (numer telefonu jest niezbędny np. do zrealizowania dostawy produktów za pomocą firmy kurierskiej)
  nazwa firmy
numer identyfikacji podatkowej
(podawane fakultatywnie)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
rozpatrywanie reklamacji imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane),
adres e-mail,
numer zamówienia,
adres zamieszkania (jeżeli następuje zwrot pieniędzy),
numer rachunku bankowego (jeżeli następuje zwrot pieniędzy)
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy;
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
adres zamieszkania (jeżeli został podany),
numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
adres e-mail,
IP, adres strony internetowej i podstrony
art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich
analiza i statystyka adres ip
data i czas odwiedzin strony internetowej Sklepu
informacje o przeglądarce internetowej,
informacje o systemie operacyjnym
przybliżona lokalizacja
art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników, poprawy funkcjonalności Sklepu
administrowania stroną internetową adres ip
data i czas serwera,
informacje o przeglądarce internetowej,
informacje o systemie operacyjnym
art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników, poprawy funkcjonalności Sklepu
badania satysfakcji z oferowanych usług adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na poznaniu opinii klientów na temat świadczonych usług
identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi
wysyłanie informacji marketingowych adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
archiwalny i dowodowy imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
adres e-mail,
art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora (np. gdy zażąda tych informacji organ państwowy)
wystawienie faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego imię i nazwisko,
firma,
adres zamieszkania lub adres siedziby,
numer NIP
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania z obowiązków wynikających z prawa

 

II. Pliki cookies.

 

1. Na stronie internetowej - Usługodawca podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system, a także przez systemy należące do innych podmiotów (np. Facebook, Google’a).
2. Funkcje plików cookies:

 1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z Konta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby Sklep sprawnie działał i aby można było korzystać ze wszystkich jego funkcji, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 4. utrzymanie stanu sesji — jeżeli Klient loguje się na swoje Konto to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystuje się narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
 6. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej przy poszczególnych oferowanych produktach umieszczony jest kod Facebooka, który umożliwia polubienie i udostępnienie produktu,
 7. realizacja płatności- www.payu.pl

3. Większość plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji na ich podstawie nie ma możliwości zidentyfikowania tożsamości Użytkownika. Pliki cookie zapisywane przez Administratora są dodatkowo zaszyfrowane przy użyciu klucza Administratora.
4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do jego Urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby ograniczyć bądź blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź by Użytkownik był każdorazowo informowany o zamieszczeniu Cookies na jego Urządzeniu. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć zamieszczone w Urządzeniu pliki Cookies.
5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenie, bądź wyłączenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu (np. może wprowadzić konieczność logowania się na każdej podstronie, spowoduje dłuższy okresu ładowania się strony), a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Sklepu


III. Zgoda i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.


1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta, Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby zrealizować usługę lub umowę np:

 1. aby móc założyć konto klienta konieczne jest podanie adresu email,
 2. aby skontaktować się z nami, zadać pytanie, konieczne jest podanie adresu email,
 3. aby złożyć zamówienie z opcją dostarczenia pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu do doręczeń oraz numeru telefonu


IV. Odbiorcy danych osobowych.


1. Możliwymi odbiorcami danych osobowych są:

 1. Firmy kurierskie, Poczta Polska- w przypadku Klienta, który wybrał wysyłkę, jako sposób dostawy,
 2. PayU S.A. – w przypadku Klientów którzy wybrali sposób płatności za pomocą szybkich przelewów internetowych,
 3. Biuro rachunkowe (Księgowe), z którego usług korzysta Sprzedawca,
 4. Organy państwowe, którym dane osobowe należy udostępnić zgodnie z przepisami prawa (np. sądy, prokuratura).
 5. Banki – jeżeli Sklep dokonuje zwrotu środków na rzecz Klienta

2. Podmioty jak Facebook, Microsoft, Google, z których usług również korzystamy mają siedziby poza Unią Europejską. Dane osobowe mogą być zatem przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych.


1. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony o rodzaju usługi i celu przetwarzania. Najczęściej dane są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

 1. Zakończenia wykonywania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
 2. 3 lat lub 10 lat—dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu od okresu przedawnienia roszczeń),
 3. 5 lat — w odniesieniu do danych związanych z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego,
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody,
 5. do czasu zgłoszenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony, gdy taka konieczność wynika z ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VI. Uprawnienia Klienta (Użytkownika).


1. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych.

2. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w każdym momencie.
3. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, chyba, że:

 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Uprawnienia wskazane w pkt VI ppkt 1 Polityki prywatności Użytkownik może realizować:

 1. Poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta klienta,
 2. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@tatamotor.com.pl
 3. pisemnie na adres G-M Sp. z o.o., ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda.

5. Jeżeli Użytkownik (Klient) będzie uważał, że dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. Postanowienia końcowe.


1. Administrator nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci, które nie mają ukończone 16 roku życia.
2. Rodzice lub opiekunowie dzieci, które nie mają ukończonego 16 roku życia, poprosić o dostęp, poprawić, sprostować, pobrać, zablokować, usunąć , sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dzieci, mogą skontaktować się z Administratorem:

 1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@tatamotor.com.pl
 2. pisemnie na adres G-M Sp. z o.o., ul. Wejherowska 63, 84-240 Reda.

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem i Polityką prywatności obowiązują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.